Masjid Sungai Sekamat

Masjid Sungai Sekamat

PEGAWAI & AJK MASJID 2012-2015

PEGAWAI & AJK MASJID 2012-2015

AJK KHAIRAT KEMATIAN

AJK KHAIRAT KEMATIAN
KLIK UNTUK MUAT TURUN JADUAL

PEGAWAI AMAL MA'RUF NAHI MUNGKAR

PEGAWAI AMAL MA'RUF NAHI MUNGKAR

SEMAK, CARI, SUSUN MAKLUMAT AHLI KHAIRAT MKSS DISINI

SEMAK, CARI, SUSUN MAKLUMAT AHLI KHAIRAT MKSS DISINI
klik imej UNTUK "view,search,sort"

SENARAI KEAHLIAN (XLS FILE)

SENARAI KEAHLIAN (XLS FILE)
Semak status keahlian terkini

Gambar

...

RUANG IKLAN TABUNG MASJID

KENANGAN

...

PERANAN MASJID


Masjid - berasal daripada perkataan arab "masjid" atau "masjad". Dari segi bahasa ia bererti tempat sujud- digunakan sebagai tempat kita melakukan solat.

Sujud bererti patuh dalam kategori nya yang tinggi sampai kepada tahap pengabdian. Kerana itulah "solat" disebut sebagai ibadat, iaitu suatu cara yang tertentu bagi melambangkan kepatuhan dan pengabdian seseorang muslim kepada Allah. Maka nya masjid itu memberi erti tempat umat Islam melakukan aktiviti bagi melambangkan kepatuhan dan pengabdiannya kepada Allah. Dalam pengertian lain, masjid adalah lambang kepada kepatuhan dan pengabdian umat Islam kepada Allah s.w.t. Masjid berperanan sebagai pusat komuniti di mana masyarakat berkumpul bagi tujuan ibadat, iaitu pengabdian kepada Allah s.w.t. Bagi tujuan tersebut, berbagai-bagai program sentiasa diadakan . Dalam satu istilah, program-program ini biasa disebut sebagai "ta'mir" yang bermaksud "pengisian", iaitu mengisi wadah berkenaan dengan berbagai aktiviti yang boleh menjayakan fungsi nya yang telah ditetapkan. Nyatalah bahawa masjid itu berperanan sebagai pusat ibadat. Masjid boleh menerima apa saja program yang bertujuan baik bagi faedah umat manusia, asalkan saja bertujuan untuk merialisasikan kepatuhan kepada Allah s.w.t.

Masjid perlu bersih daripada sebarang idea kotor yang bertentangan dengan semangat kesucian agama Islam sendiri, misalnya permusuhan terhadap sesiapa, rebutan kuasa di kalangan ahli masjid itu sendiri, penggunaan masjid untuk mencari faedah selain daripada keredhaan Allah s.w.t dan sebagainya. Sementara secara moral nya pula perlu ada semangat yang tinggi di kalangan para petugas untuk melayan para jemaah sebagai tetamu Allah.Yang paling utama sekali dari perspektif ini ialah masjid perlu melambangkan perpaduan ummah bagi semua peringkat.

Satu keperluan lain di bawah dasar ini ialah masjid perlu bebas daripada apa saja sifat dan aktiviti yang memecahkan perpaduan ummah. Antara contoh nya ialah perlu tidak ada unsur monopoli dalam pentadbiran atau usaha mengimarahkannya . Satu contoh lain ialah ia perlu bebas daripada politik kepartian. Satu keperluan lain bagi mendokong peranan ini ialah masjid perlu mengambil daya usaha dalam proses pembinaan sosial kearah mencapai keredaan Allah. Satu contoh lain bagi pelaksanaan peranan masjid dalam proses sosialisasi masyarakat ini ialah usaha menyediakan kemudahan pelajaran, sukan , rekriasi dan sebagai nya kepada generasi muda sebagai satu program serampang dua mata; bagi faedah anak-anak muda itu sendiri supaya lebih maju dan bagi faedah masjid juga supaya lebih menjadi pusat aktiviti.

Tuesday, April 13, 2010

TAWARAN BIASISWA MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

TAWARAN BIASISWA MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN BAGI MENGIKUTI PENGAJIAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM LUAR NEGARA SESI AKADEMIK 2010/2011

A. TAWARAN BIASISWA

Permohonan adalah dipelawa daripada calon-calon yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tahun 2009 dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STAM) tahun 2009 untuk memohon biasiswa tajaan Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) bagi melanjutkan pengajian Ijazah Luar Negara Tahun Pertama 2010/2011.

1.    Penempatan pusat pengajian hanya melalui Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) sahaja yang layak dipertimbangkan memohon Biasiswa Baitulmal MAIWP.

2.    Program dan institusi yang ditaja adalah seperti berikut:

o    Ijazah Pengajian Islam

o    Ijazah Perubatan

B. SYARAT ASAS PERMOHONAN

1.    Bermastautin di Wilayah Persekutuan sekurang-kurangnya satu tahun.

2.    Tidak mendapat sebarang tajaan atau biasiswa daripada mana-mana pihak.

3.    Bersedia berkhidmat dengan MAIWP untuk tempoh sekurang-kurangnya 5 tahun sekiranya ditawarkan (atas keperluan).

C. SYARAT KELAYAKAN MINIMUM AKADEMIK

•    Ijazah Pengajian Islam

Keputusan peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) memperolehi sekurang-kurangnya mendapat 5 Mumtaz dan 5 Jayyid Jiddan.

•    Ijazah Perubatan

Keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) memperolehi sekurang-kurangnya mendapat Gred A2 dalam mana-mana 6 mata pelajaran atau yang setaraf dengannya dan mata pelajaran tersebut adalah berkaitan khususnya bagi bidang perubatan.

D. CALON-CALON YANG TIDAK LAYAK MEMOHON

1.    Pelajar-pelajar yang tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan.

2.    Kursus-kursus yang berkaitan dengan pendidikan seperti Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Dengan Pendidikan.

3.    Pelajar-pelajar yang sedang mengikuti kursus peringkat matrikulasi / asasi sains / pra-universiti / alpha / foundation.

4.    Pegawai yang sedang berkhidmat sama ada dalam perkhidmatan Awam atau Swasta dan diluluskan cuti separuh gaji.

5.    Pelajar yang mengikuti program/kursus jarak jauh/ separuh masa.

6.    Pelajar yang pernah ditamatkan bantuan atau ditarik balik bantuan oleh mana-mana penaja atas sebab-sebab tindakan disiplin.

E. BORANG PERMOHONAN

Borang permohonan boleh didapati dengan memuat turun dari laman web rasmi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) dan di Bahagian Baitulmal MAIWP: Tingkat 5, Unit Pembangunan Akademik (IPT) Bahagian Baitulmal, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan atau layari laman web rasmi kami di www.maiwp.gov.my.

F. TARIKH TUTUP PERMOHONAN

Borang permohonan yang telah lengkap diisi beserta salinan-salinan dokumen berkaitan yang telah disahkan mestilah dihantar ke:

BAHAGIAN BAITULMAL,

MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

UNIT PEMBANGUNAN AKADEMIK (IPT)

BANGUNAN DARUZZAKAH, TINGKAT 5,

LORONG HJ. HUSSEIN 2,

OFF JALAN RAJA MUDA, 50300 KUALA LUMPUR

No comments:

Post a Comment